Reedereigeschichte Deutsch

Shipping Asset Management SA (SAM) Gen�ve

Seit / since: 24.03.2009

Schiffe unter ausl�ndischer Flagge / Ships under foreign flag

Reedereigeschichte / Company history:        Reedereigeschichte Deutsch            Company history english           Storia della compania            Compagnie histoire fran�aise

FLOTTENLISTE / FLEETLIST

Schiffs Name
Ship Name

Rufzeichen
   Call Sign
Baujahr
  Year of built

DWT

Flagge
 Flag

Registerhafen
Port of Registry

Von
F
rom
Bis
Until

VRGB3

3EXQ3

VRIA6

1997

46'841

PANAMA

HONG KONG

Hong Kong

Panama

Hong Kong

12.11.2009

28.02.2010

16.12.2010

28.02.201

16.12.2010

11.12.2013

VRFY3

D5IK4

2010 32'581

liberia

Hong Kong

Monrovia

16.01.2010

08.07.2015

08.07.2015

In Fahrt / In service

VRHX4

D5IK3

2011 33'500

liberia

Hong Kong

Monrovia

12.08.2011

10.09.2015

10.09.2015

In Fahrt / In service

VRLP5

D5IJ9

2013 57'200

liberia

Hong Kong

Monrovia

29.01.2013

23.07.2015

23.07.2015

In Fahrt / In service

VRMI2

D5IK2

2013 57'200

liberia

Hong Kong

Monrovia

16.07.2013

10.12.2015

10.12.2015

In Fahrt / In service

VRKP7

D5JB8

2012 57'200

liberia

Hong Kong

Monrovia

05.07.2012

26.02.2016

26.02.2016

In Fahrt / In service

VRHS9

D5JB6

2010 33'395

liberia

Hong Kong

Monrovia

26.11.2010

23.09.2016

23.09.2016

In Fahrt / In service

VRIS7

D5LE3

2011 33'859

liberia

Hong Kong

Monrovia

27.07.2011

13.08.2016

13.08.2016

In Fahrt / In service

VREV3

D5IJ8

2003 52'454

liberia

Hong Kong

Monrovia

14.07.2009

08.07.2015

08.07.2015

In Fahrt / In service

VRLH8

D5JB7

2012 57'200

liberia

Hong Kong

Monrovia

09.10.2012

15.02.2016

15.02.2016

In Fahrt / In service

Reedereigeschichte Deutsch

 

back.jpg (1044 Byte)